Přihlášení

Kontakt

Provozovatel obchodu:

Betacolors s.r.o.
Vinohradská 1112/82, Brno, 618 00
IČ: 06867782
Mobil: +420 777 139 139

Expedice balíků a příjem objednávek:

Vinohradská 1112/82, Brno, 618 00
Lukáš Bělák
Mobil: +420 773 609 784
Email: chameleoncolors@seznam.cz

Míchací centrum:

Vinohradská 1112/82, Brno, 618 00
Pavel Bělák
Mobil: +420 777 139 139
Email: belak.p@seznam.cz

Provozovna:

Vinohradská 1112/82, Brno, 618 00
Otevírací doba: Út, Čt - od 16:00 do 18:00, nebo dle telefonické dohody.

Veškeré dotazy pište na email chameleoncolors@seznam.cz

Obchodní podmínky

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - společností Betacolors s.r.o. a kupujícím - Vámi.

Prodávající

Betacolors s.r.o

Kupující

spotřebitel, firma, státní instituce

Objednávka zboží

Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
  • Ústně (osobně, telefonicky)
  • E-mailem
  • Prostřednictvím internetového obchodu
Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Platební podmínky

  • Platba v hotovosti při osobním odběru zboží
  • Platba dobírkou při dopravě přepravní službou

Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů a o nákupech.
Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace.

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.


Reklamační řád

Zboží doručné přepravní službou, nebo Českou poštou, zašlete zpět na adresu naší provozovny v kompletním balení vč. veškeré dokumentace s označením "REKLAMACE". K reklamovanému zboží přiložte průvodní dopis obsahující vaše Jméno, Adresu, Telefonní kontakt (e-mail) a stručný popis důvodu reklamace.


V případě osobního odběru zboží, reklamaci uplatníte na adrese provozovny.


Upozornění: Všechny balíky jsou pojištěné. V případě jejich poškození reklamaci uplatníte u přepravní služby, nebo České pošty, nikoli u nás.

Ochrana dat

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity.
Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.


Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli (např. při vystavení “Záručního listu”) se provozovatel zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.


Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).